نمایش نوار ابزار

شهادت ۱۱ تن از نیروهای امنیتی شهرستان راسک

یکشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۲

حضور شبانه و سرزده دکتر عباس احمدی مهر دبیرکل نهاد سفیران اتحاد و همبستگی صلح اجتماعی خاورمیانه
در محل مقر انتظامی و در جمع مدافعان امنیت و خادمان فراجا

جهت دیدار و عرض تسلیت به مناسبت شهادت ۱۱ تن از نیروهای امنیتی و افسران ارشد فراجا و سربازان به شهادت رسیده شهرستان راسک سیستان بلوچستان.

دکتر عباس احمدی مهر

مدیرکل نهاد اصحاب صلح و سازش کشور.

مطالب مشابه
دیدگاه ها