نمایش نوار ابزار

دارای مدرک DBA

دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

(DBA)
Doctorate of Business Administration

دارای مدرک دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار از دانشگاه آزاد اسلامی
مخفف (DBA)

مطالب مشابه
دیدگاه ها