نمایش نوار ابزار

حضور دکتر عباس احمدی مهر و هیئت همراه در دفتر آموزشگاه سینمایی نمای نزدیک.

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

((بسمه تعالی ))

روابط عمومی موسسه بین المللی توسعه علوم و فنون آرمان سازان دانش آفرین.

مورخ : ۱۳۹۹/۶/۲۸

حضور دکتر عباس احمدی مهر و هیئت همراه در دفتر آموزشگاه سینمایی نمای نزدیک.

دکتر عباس احمدی مهر ریاست محترم موسسه بین المللی توسعه علوم و فنون آرمان سازان دانش آفرین
به همراه دکتر بهرام مرادی رئیس ستاد طرح سلامت بیدار دل کشور.
مهندس حسین لیرابی مدیرکل فناوری و اطلاعات موسسه
و جناب آقای دکتر سیدعلی نیاکان نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون و مدیر مسئول آموزشگاه نمای نزدیک جلسه برگزار گردید و نسبت به تعامل و رایزنی های متقابل و همکاری های دوجانبه بصورت مشترک در قالب همکاری با موسسه آرمان سازان دانش آفرین در خصوص صدور مدارک و گواهینامه های آموزشی به همراه ستاد طرح سلامت بیدار دل کشور تفاهم نامه تنظیم و منعقد گردید.

روابط عمومی موسسه بین المللی توسعه علوم و فنون آرمان سازان دانش آفرین.

مطالب مشابه
دیدگاه ها