نمایش نوار ابزار

دکتر عباس احمدی مهر دبیر و رئیس سازمان جمعیت جوانان استان تهران

شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹

دکتر عباس احمدی مهر دبیر و رئیس سازمان جمعیت جوانان استان تهران

به اتفاق هیئت همراه دکتر بهرام مرادی ریاست ستاد طرح سلامت بیدار دل کشور
مهندس حسین لیرابی مدیرکل فناوری و اطلاعات سازمان جمعیت مهر جوانان
به اتفاق سیدعلی نیاکان کارگردان سینما و مدیر مسئول آموزشگاه سینمایی نمای نزدیک
و با حضور سرکار خانم محمدی مدیر برنامه ریزی
با سرکار خانم دکتر فریبا عباسی عضو شورای شهر مراغه و مدیرکل روابط عمومی و امور بین سازمان گردشگری و هتل های ایران دیدار کردند.
در این دیدار جهت همکاری و تعامل با موسسه بین المللی توسعه علوم و فنون آرمان سازان دانش آفرین
و دیگر موسسات تحت نظارت و ریاست دکتر احمدی رایزنی گردید و تفاهم نامه همکاری بین سازمان گردشگری و هتل های ایران منعقد گردید.

مطالب مشابه
دیدگاه ها