نمایش نوار ابزار

جناب آقای دکتر عباس احمدی مهرحکم انتصاب به سمت مشاور عالی و نماینده نخبگان در سطح استان خوزستان

چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹

حکم انتصاب

جناب آقای دکتر عباس احمدی مهر با عنایت به تعهد سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به مدت یک سال به سمت مشاور عالی و نماینده نخبگان در سطح استان خوزستان منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقوا و جهاد در راه خدا متعال و رهنمود های مقام معظم رهبری (مدظله العالی)کمک به ایجاد امنیت جامعه اسلامی ترویج و اشاعه فرهنگ اصلاح ذات البین و کمک به مسئولین محترم قضایی با در نظر داشتن اهمیت صلح و سازش در اجرای عدالت اسلامی اتحاد همبستگی اقوام و حمایت از حقوق مشروع مردم به خدمت بی منت به ویژه به محرومان این امر را سرلوحه کار خود قرار داده و از انجام وظیفه محوله با رعایت موازین شرعی و قانونی اهداف این جمعیت موفق و موید باشید.

دکتر رضا رضایی نسب

رئیس جمعیت سران معتمدین،و نخبگان عشایر اصلاح ذات البین استان خوزستان.

مطالب مشابه
دیدگاه ها