نمایش نوار ابزار

جناب آقای دکتر عباس احمدی مهر بعنوان مشاور و عضو شورای سیاستگذاری ستاد انتخاباتی جنوب کشور از سوی ریاست محترم ستاد مرکزی جامعه اتمام ستادمردمی انتخاباتی دکتر محمود احمدی نژاد مفتخر به اخذ لوح سپاس گردید.

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
مطالب مشابه
دیدگاه ها