نمایش نوار ابزار

حکم انتصاب حزب ایران مقتدر

جمعه ۲ دی ۱۴۰۱

طی حکمی از سوی دکتر سید علی احسان منش دبیر کل حزب و تشکل سیاسی اجتماعی ایران مقتدر در کشور

جناب آقای دکتر عباس احمدی مهر دبیرکل نهاد اصحاب صلح و سازش کشور بعنوان دبیر کل منطقه ۸ حزب و تشکل سیاسی اجتماعی ایران مقتدر در استان خوزستان ،لرستان،اصفهان منصوب گردیدند.

حکم انتصاب

جناب آقای دکتر عباس احمدی مهر

احتراماً با عنایت به تعهد و تجارت ارزشمند؛اجرائی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی به موجب این حکم بنا به پیشنهاد شورای مرکزی جنابعالی به سمت دبیر کل منطقه ۸ (خوزستان،لرستان،اصفهان)تشکل سیاسی اجتماعی ایران مقتدر به مدت یکسال منصوب می شوید.
امید است با تاییدات خداوند متعال و پیروی از رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری ضمن رعایت تقوی و صداقت وظایف محوله را به نحو شایسته ای انجام داده و در جهت تحقق اهداف عالیه حزب و تشکل سیاسی اجتماعی ایران مقتدر گام های موثری در چارچوب مقررات و آیین نامه های جاری بردارید.
توفیق روز افزون حضرتعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ،از خداوند منان خواستاریم.

سردار دکتر سید علی احسان منش

دبیر کل حزب و تشکل سیاسی اجتماعی ایران مقتدر در کشور.

روابط عمومی و امور ارتباطات مردمی حزب و تشکل سیاسی اجتماعی ایران مقتدر

دکتر عباس احمدی مهر

مدیرکل نهاد اصحاب صلح و سازش کشور.

دیدگاه ها