نمایش نوار ابزار

حکم مسئولیت قائم مقام حزب عدالت طلبان استان خوزستان

چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱

انتصاب برادر ارجمند جناب آقای عباس احمدی مهر با استعانت از خداوند منان و با توجه به سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان قائم مقام حزب عدالت طلبان استان خوزستان منصوب می گردید.

دیدگاه ها