نمایش نوار ابزار

مجموعه تألیفات و کتاب های «دکتر عباس احمدی مهر»

دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱ – صلح و سازش از منظر فقه و قانون

۲ – مجموعه شعر یاد یاران

۳ – مجموعه شعر یاد ایام

۴ – وقف از دیدگاه فقه و قانون

۵ – حق سکوت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل

۶ – پیونده اعضاء از دیدگاه فقه و قانون

۷ – خواص سنگ و انگشتر

۸ – خواص سنگ ها

۹ – هیجان و آموزش ها

۱۰ – به زودی تالیف
آداب زندگی و معاشرت

پایگاه اطلاع رسانی دکتر عباس احمدی مهر

دکتر عباس احمدی مهر

مدیرکل نهاد اصحاب صلح و سازش کشور.

دیدگاه ها