نمایش نوار ابزار

حکم انتصاب جناب آقای دکتر عباس احمدی مهر

جمعه ۲۷ اسفند ۱۴۰۰

پایگاه اطلاع رسانی دکتر عباس احمدی مهر

دکتر عباس احمدی مهر

مدیرکل نهاد اصحاب صلح و سازش کشور.

دیدگاه ها