نمایش نوار ابزار

روز جهانی قدس

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

پایگاه اطلاع رسانی دکتر عباس احمدی مهر

به مناسبت روز جهانی قدس

حضور دکتر عباس احمدی مهر
دبیر کل نهاد اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور
در دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین وشورای مقاومت اسلامی
با همراهی جناب سرهنگ سید ناصر موسوی نژاد
با حاج آقای داوودی دبیر و رئیس جمعیت دفاع از ملت فلسطین و شورای مقاومت اسلامی استان خوزستان
دیدار کردند و روز جهانی قدس را به ایشان و ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین و مسلمانان جهان را تبریک گفتند.

www.drabbassahmadimehr.com

دکتر عباس احمدی مهر

مدیرکل نهاد اصحاب صلح و سازش کشور.

دیدگاه ها