نمایش نوار ابزار

جلسه و دیدار کارشناس و مشاور ارشد بیمه پاسارگاد با جناب آقای دکتر عباس احمدی مهر ریاست محترم موسسه بین المللی توسعه علوم و فنون آرمان سازان دانش آفرین.

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

حضور مهندس احمد بدوی کارشناس و مشاور ارشد بیمه پاسارگاد و کارشناس و مشاور شرکت گسترش طراحان نقش الماس(inoti) امروز با دکتر عباس احمدی مهر ریاست محترم موسسه بین المللی توسعه علوم و فنون آرمان سازان دانش آفرین پیرو همکاری و تعامل با این مجموعه جلسه و دیدار داشتند.

خبرگزاری موسسه بین المللی توسعه علوم و فنون آرمان سازان دانش آفرین، در توضیح جلسه امروز گفت: این جلسه با حضور ریاست موسسه در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه های آتی سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا کارشناس و مشاور بیمه پاسارگاد و کارشناس و مشاور شرکت گسترش طراحان نقش الماس به بحث عمده این بود که چرا تبلیغات گسترده و کارشناسان بیشتری برای مجموعه ایجاد نمی گردد.
دکتر احمدی مهر ریاست محترم موسسه بین المللی توسعه علوم و فنون آرمان سازان دانش بیان داشتند که مرکز در سطح کشور بیش از ۱۷شعبه و نمایندگان فعال دارد و کارشناسان خبره و زبده فعالیتهای خود را آغاز و خدمات به متقاضیان محترم ارائه میدهند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها